Læreruddannelsens Religionslærerforening (LURF)

Om foreningen

Læreruddannelsens Religionslærerforening er en sammenslutning af undervisere i to fag på læreruddannelsen: 

  • Livsoplysning: kristendomskundskab, idehistorie, medborgerskab og autoritet - et grundfag for alle lærerstuderende 

  • Kristendomskundskab/religion - et undervisningsfag, der gør den studerende til kristendomskundskabslærer i grundskolen

Bestyrelsen
Carla Nielsen (formand)

E-mail: cbni1@ucl.dk

Dorete Kallesøe (næstformand)
E-mail: dsk@via.dk

Lakshmi Sigurdsson
E-mail: las@kp.dk

Mette Væver
E-mail: meva@ucl.dk

Marie Rønne Olsen
E-mail: mrol@kp.dk

Suppleanter
Jonas Christiansen
E-mail: joch@via.dk
Marlene Jellesen
E-mail: mpj@ucn.dk

Bliv medlem

Indmeldelse sker ved at indbetale 300 kr. på LURF's konto nr. 9001-4587256512 - med tydelig betaler-id, og meget gerne som fast betaling eller BS.

  • Send kontaktoplysninger til kassereren: navn, adresse, mail og telefon
  • Fremsøg LURF på Facebook og anmod om medlemsskab

Kasserer
Erik Vangsted
E-mail: erikvangsted@gmail.com