LURF logo 

Kristendomskundskab/Religion

Islam

Moske i København

   

Imam Ali Moske

København

Indviet 2015

Danske sider

Muslimernes Fællesråd
"Rådet blev dannet i september 2006 med det formål at give et bredt udsnit af muslimer og muslimske foreninger i Danmark en fælles repræsentant og fælles stemme. På den baggrund står MFR klar til at bakke op om projekter og tiltag, der har til hensigt at fremme aktivt medborgerskab i Danmark og er af almen gavn for muslimer og samfundet i øvrigt." (Citat fra sitet.)
Rådet arbejder på at etablere en dansksproget moske i København.

Islam.dk
Grafisk flot og informativ side.

Islamisk Studiebogssamling
Meget omfattende side lavet af Aminah Tønnsen. Med korte artikler af både Tønnsen selv og mange andre forfattere samt oversættelse af udvalgte suraer. Indeholder Islam fra a til å.

Forum for kritiske muslimer
"Forum For Kritiske Muslimer har som formål at arbejde for en demokratisk og pluralistisk tilgang til islam samt en anerkendelse af alternative koranfortolkninger og religiøs mangfoldighed. Vor klare holdning er, at religion skal inspirere men ikke diktere politik og omvendt at politik ikke skal diktere religion. " (Citat fra sitet.)

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS)
Center for dialog mellem muslimer og kristne. Dialoggrupper, åbne temamøder, undervisning, mulighed for besøg, m.m. En række muslimske og kristne organisationer står bag.
På hjemmesiden findes en række artikler fra centerets nyhedsbrev.

Muslimer i dialog
"I de seks lokalforeningers bestyrelser sidder der unge danske muslimer på tværs af etniske og kulturelle baggrunde. Størstedelen er studerende, og de brænder alle for at fremme dialogen mellem danske muslimer og det omkringliggende samfund samt mellem muslimer indbyrdes i form af sociale arrangementer, oplysning, fællesskaber, undervisning og aktiv medborgerskab." (Citat fra sitet.)

Forum for islamforskning
"Forum for Islamforskning (FIFO) blev stiftet i januar 2005 med det formål at give forskere og kandidatstuderende, som arbejder med islam og muslimer i Danmark, mulighed for at koordinere deres indsats og lade sig inspirere af hinandens arbejde." (Citat fra sitet.)
Foreningen arrangerer seminarer og konferencer.
Foreningen udgiver "Tidsskrift for Islamforskning" er et netbaseret og peer-reviewed tidsskrift.

Det islamiske trossamfund
Det Islamiske Trossamfunds center ligger på Dortheavej i København. "Det Islamiske Trossamfund er et frivilligt fællesskab af indvandrergrupper fra forskellige nationaliteter bosiddende i den skandinaviske region." En ret omfattende side.

Dansk Islamisk Center
En gruppering, der har til huse på Nørrebrogade i København. Der afholdes fredagsbøn, hvor prædikene er på dansk. Endvidere vil man gerne give lødig information om islam både til nye muslimer og ikke-muslimer. Formand for bestyrelsen af Fatih Alev.

Munida - Muslimsk Ungdom i Danmark
"Vi er en muslimsk ungdomsforening, bestående hovedsageligt af unge muslimer, som inspireret af den muslimske tro og de smukke værdier forener identiteter, bygger bro over kløfter og rækker ud til det omgivende samfund for at hjælpe til en bedre integration. Foreningens medlemmer består ligeligt af unge kvindelige og mandlige medlemmer." (Ciata fra sitet.)

Muslim Matrimonials
Site med mulighed for, at unge muslimer finder hinanden, når det gælder om at holde udkig efter en ægtefælle. Linket er med her, fordi der også er en række artikler om allehånde forhold i islam, der har med giftermål at gøre: bryllup, ægteskabskontrakt, påklædning, børneopdragelse, kvinderolle, flerkoneri, osv.

MosqueDenmark.org - Århus
"Det er vores drøm, at opføre en smuk bygning, der skal være åben for alle og kan signalere imødekommenhed og tolerance. Et prægtigt hus der kan være en værdig ramme om muslimers trosudfoldelse og samtidigt et vidnesbyrd om samfundets respekt og accept af muslimers tilstedeværelse i Danmark." (Citat fra sitet.)

Islam online
En shiamuslimsk side. Velordnet med mange artikler om forskellige områder af shia-islam. Man kan dog ikke finde navnene på dem, der står bag siden.

Splittelsen i sunni- oig shia-islam
Kort artikel af Aminah Tønnsen om forskelle og ligheder.

Al islam
Ahmadiyya-muslimsk side. Ahmadiyya står bag den første moske (der er bygget som en moske) i Danmark. Den kaldes Nusrat Djahan Moskeen og ligger i Hvidovre i København; den blev bygget i 1967. Ahmadiyya står også bag den første oversættelse af Koranen (i sin helhed) til dansk. (Det var den eneste, der fandtes indtil Ellen Wulffs oversættelse udkom i 2006.)
Sunni- og shia-muslimer mener, at ahmadiyya er kætteri.

Tekster og billeder

Islam på Nationalmuseet
"Islam på Nationalmuseet tager dig med på opdagelse bag Etnografisk Samlings lukkede døre. Her får du mulighed for at kigge på ting, der ikke er udstillet på museet. De genstande, vi viser, fortæller om Muhammed, islam og dagligliv i Mellemøsten."(Citat fra sitet.)

Davids Samling
Davids Samling i København har en samling af islamiske genstande, bl.a. keramik og manuskripter. På siden kan man se udvalgte genstande.

Den store moske i Paris
Billedside.

Koranen i dansk oversættelse
I 2006 udkom en oversættelse foretaget af semitisk filolog Ellen Wulff.
Den eneste hele oversættelse før den er udgivet af "Islams Ahmadiyya Menighed", oversat af Abdus Salam Madsen. Den udkom i 1967.

Tekster
Se under "islam".

Billeder
Se under "islam".

Udenlandske sider

Muslim Directory (Storbritannien)
Om muslimer og muslimske institutioner i England. I England er muslimerne en meget større gruppe end i Danmark.

Institute of Islamic Information and Education (USA)
En amerikansk side med mange artikler. F.eks. om jihad og jenneskerettigheder.

Asma Society. Islamic Culture and Arts (USA)
ASMA står for "American Society for Muslim Advancement". Sitet indeholder materiale om både kunst (visuel kunst, musik og litteratur) og religion. Samt om hovedpersoner og aktiviteter.

Islamic philosophy
Introduktion til en lang række filosoffer, filosofiske tekster og "Journal of Islamic Philosophy".

Quilliam Foundation
"Quilliam is the world’s first counter-extremism think tank set up to address the unique challenges of citizenship, identity, and belonging in a globalised world. Quilliam stands for religious freedom, equality, human rights and democracy." (Citat fra sitet.)
Læs også artikel af Maajid Nawaz i Information d. 8. september 2008: Derfor brød jeg med Hizb ut-Tahrir.

Irshad Manji
Irshad Manji er muslim, men gør oprør med den kvindeundertrykkelse og diskrimination af jøder, der finder sted indenfor islam. Hun har skrevet bogen: "Problemet med Islam". Hun vil redde islam fra fundamentalisterne. Citat: "At the beginning of my book, I call myself a "Muslim Refusenik". That doesn't mean I refuse to be a Muslim; it means that I refuse to join an army of automatons in the name of God." Hjemmesiden indeholder yderligere information om hende selv, hendes bog, brevkasse og links til aviser og radio, hvor hun har optrådt.
Læs Aminah Tønnsens anmeldelse.

Moske i Oslo

Moske i Oslo   Moske i Oslo  

World Islamic Mission's Moské
Åkerbergveien 28, Oslo.
Indviet i 1995.